Alles wat je moet weten over rechtsbijstandverzekeringen

Er zijn verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen. De belangrijkste rechtsbijstandverzekering is de rechtsbijstandverzekering gezin. Daarnaast kunt u onder andere de module rechtsbijstandverzekering verkeer en de rechtsbijstandverzekering bedrijf afsluiten. Het is belangrijk dat u bij het mogelijk afsluiten van rechtsbijstandverzekeringen goed de dekking nakijkt. In dit artikel kunt u meer achtergrondinformatie lezen over dit type verzekering. Zelf vergelijken kan op rechtsbijstandverzekeringregelen.nl.

Rechtsbijstandverzekeringen gezin

Een van de belangrijkste rechtsbijstandverzekeringen is de rechtsbijstandverzekering gezin. Hiermee zorgt u ervoor dat u en uw gezinsleden verzekerd zijn voor juridische bijstand. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een geschil tussen u en uw buurman over de erfafscheiding of een te snoeien boom. Voor dit soort zaken kunt u de rechtsbijstandverzekering gezin inschakelen.

Rechtsbijstandverzekeringen bedrijf

Als ondernemer dient u soms risico’s te nemen. Gevolg van risico’s nemen kan zijn dat u in een conflict verzeild raakt. Rechtsbijstandverzekeringen zijn er om u bij te staan in een conflict, de rechtsbijstandverzekering bedrijf in het bijzonder. Stel u heeft een klant die weigert te betalen of een klant beticht u van wanprestatie. Uw rechtsbijstandverzekering bedrijf zal u juridisch bijstaan.

Rechtsbijstandverzekeringen verkeer

Met de rechtsbijstandverzekering verkeer bent u verzekerd van juridische ondersteuning in geschillen ontstaan door deelname aan het verkeer. Deze rechtsbijstandverzekeringen staan u ook bij als u bijvoorbeeld door een fout in de reparatie door een garage een ongeluk krijgt. Als u veel onderweg bent of vaak mensen vervoerd, is het verstandig om u op dit soort rechtsbijstandverzekeringen te oriënteren en een dergelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandverzekeringen en modules

Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, dient u er goed van op de hoogte te zijn welke dekking uw rechtsbijstandverzekering u geeft. Het grootste deel van de rechtsbijstandverzekeringen geven alleen een basisdekkingconsument en wonen en arbeid en inkomen. Als u ook een rechtsbijstandverzekering wilt voor bijvoorbeeld geschillen ontstaan in het verkeer, dan kunt u bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen daar extra modules voor afsluiten. Hiermee stelt u uw eigen pakket aan rechtsbijstandverzekeringen samen.

Wat dekken rechtsbijstandverzekeringen niet

Door het afsluiten van bepaalde extra modules, kunt u uw rechtsbijstandverzekering zo uitgebreid maken als u zelf wilt. Echter als u al verwikkeld bent in een geschil of conflict, dan is het niet zinvol om nog snel een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Rechtsbijstandverzekeringen hanteren vaak een wachttijd: d.w.z. dat u pas bijgestaan wordt door uw rechtsbijstandverzekering als u langer dan een bepaalde tijd verzekerd bent, bijvoorbeeld 6 maanden.

%d bloggers liken dit: